คำสอนของพระเยซู ที่ช่วยฟื้นฟูชีวิตให้ดีขึ้น

คำสอนของพระเยซู

คำสอนของพระเยซู รวมหลักคำสอนของพระเยซูคริสต์ ที่ช่วยให้ชีวิตของเราดีขึ้น

คำสอนของพระเยซู พระเยซูคริสต์ทรงสอน ทางแห่งความสุข และการกลับไปอยู่กับพระองค์ พระกิตติคุณของพระองค์ ยังใช้ได้ใน ยุคสมัยปัจจุบัน

หากคุณติดตามพระองค์ โดยใช้บทเรียนทั้ง 5 นี้ ชีวิตของคุณจะเต็มไปด้วย ความสุขและมี ความหมายมากยิ่งขึ้น คำสอนของพระเยซูคริสต์ เจ้า ยังเป็น บทความที่น่าสนใจ ที่หลาย ๆ คนให้ความสนใจเสมอ

คำสอนของพระเยซูคริสต์ เจ้า มีอะไรบ้าง ?

คำสอนของพระเยซู

1. คําสอนพระเยซู ความรัก โดยให้รักพระผู้เป็นเจ้า และรักเพื่อนบ้าน เมื่อมีคนถามว่า พระบัญญัติขอใดสำคัญที่สุด พระเยซูทรงตรัสสอน ผู้คนด้วยความรัก ทรงแสดงให้เห็นว่า ความรักสำคัญกว่าสิ่งอื่นใด หากผู้คนรักกันจะไม่มี เรื่องความโกรธเกลียดกัน ทำให้สังคมสงบสุข พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน

2. ดำเนินชีวิตตามกฎทองคำ พระเยซูทรงสอน กฎทองคำระหว่าง การเทศนาสั่งสอนของพระองค์ ให้ปฏิบัติต่อผู้อื่น ในแบบที่คุณต้องการ ได้รับการปฏิบัติ เมื่อคุณทำเช่นนั้น จะทำให้เสริมสร้างความสัมพันธ์ อันดีและมีความสุข

3. มีศรัทธาในพระเยซูคริสต์ หมายถึงการเชื่อในพระองค์ และคำสอนของพระองค์ แค่นั้นยังไม่พอ ต้องทำตามที่พระองค์ ทรงสอนและปฏิบัติศาสนกิจ อย่างที่พระองค์ ทรงทำให้เราดูด้วย

4. สื่อสารด้วยความจริงใจกับพระเจ้า ด้วยการสวดอ้อนวอน ต่อพระบิดาบนสวรรค์ให้บ่อยครั้ง เพราะพระองค์ทรงรัก และพร้อมที่จะช่วยทุกคน ให้วอนขอในสิ่งที่ คุณต้องการแล้วคุณจะได้รับ

5. ให้อภัยอย่างหมดใจ เพราะขณะที่พระเยซู ทรงอยู่บนแผ่นดินโลก มีสานุศิษย์ทูลถามพระองค์ว่า ควรที่จะต้องให้อภัย กี่ครั้งเมื่อมีคนมา ทำผิดกับเรา และทรงสอนสานุศิษย์ คนนั้นว่าให้อภัย ไม่มีที่สิ้นสุด เพราะเมื่อเราให้อภัย เพื่อนพี่น้องเราจะได้รับ การอภัยและมีสันติสุข

เพียงแค่นี้ไม่ได้ยาก หากคุณต้องการ ความสุขที่แท้จริง เพราะทรงมีสันติสุข และพร้อมที่จะมอบ ให้กับเราทุกคน

 

สามารถติดตามบทความดี ๆ รวมถึงบทความ บ้านและสวน เพิ่มเติมได้ที่ : @UFA-X10

 

เรียบเรียงเนื้อหาโดย : เด็กแว่นตากลม