ต้นไม้ในห้องนอน ที่ไม่ได้มีไว้เพื่อประดับ ยังสามารถช่วยดูดซับสารพิษได้ดีอีกด้วย

ต้นไม้ในห้องนอน

ต้นไม้ในห้องนอน ถือเป็นอุปกรณ์ตกแต่งบ้านอีกอย่างนึง ที่สายแต่งบ้านมักจะมีไว้ตกแต่งเพื่อความสวยงาม แต่บางคนก็ยังเลือกชนิดต้นไม้ไม่ถูก

ต้นไม้ในห้องนอน ที่คนส่วนใหญ่ ให้ความสนใจอยู่แล้ว ซึ่งอาจจะมีความกังวลว่าต้นไม้ จะแย่งออกซิเจนไปจนหมด ในทางกลับกัน มีการคายคาร์บอนไดออกไซด์ co2 ออกมาแทน ในช่วงกลางคืน ไม่ว่า ต้นไม้ในห้องนอนแอร์ หรือพัดลมก็ตาม ซึ่งเหตุการณ์เช่นนี้ ทำให้เข้าใจว่า บริเวณห้องนอนมี CO2 หมุนเวียนอยู่

ถ้าเราเอาต้นไม้ มาวางที่ห้องนอน เหมือนการไปแย่งอากาศหายใจ ถือว่าเหมือนการ บั่นทอนสุขภาพไปในตัว จึงทำให้เกิดความกังวลใจ ที่จะเอาต้นไม้มาไว้ที่ห้องนอน ถือว่าเป็นเรื่องจริงในความรู้เดิม แต่ก็ไม่ถูกต้องทั้งหมด

มีการศึกษาเรื่อง ต้นไม้ในห้องนอน ที่เป็นข้อมูลใหม่ ทำให้รู้ว่าการปลูกต้นไม้ ในห้องนั้นสามารถทำได้ อีกทั้งยังมีการศึกษา ที่รับรองข้อมูลว่า สามารถปลูกต้นไม้ในห้องนอน หรือเป็น ต้นไม้ปลูกในห้องแอร์ เป็นการช่วยดูดซับสารพิษอีกด้วย

ถึงแม้ว่าต้นไม้จะคายก๊าซ co2 ได้ ในช่วงกลางคืน ซึ่งมีปริมาณน้อยมาก แทบจะไม่ส่งผล ให้เหลือออกซิเจนอยู่ในห้องเลย เว้นเสียแต่ว่า เป็นห้องที่ปิดตาย ไม่มีอากาศถ่ายเท และมีต้นไม้จำนวนมากเกินไป

ต้นไม้ในห้องนอน

หากคนไหนมีความกลัว ต้นไม้ห้องนอน กลางคืน เรื่องคาร์บอนไดออกไซด์ ที่ออกมากับต้นไม้ ในยามค่ำคืน ให้หันมาปลูกต้นไม้บางอย่าง ที่อยู่ในประเภท CAM Plant ถือว่าตอบโจทย์สำหรับ ผู้ที่ชื่นชอบต้นไม้ แต่กังวลว่าจะหายใจ ได้ไม่สะดวก

ซึ่งมีชื่อเรียกเต็ม ๆ ก็คือ Crassulacean Acid Metabolism (CAM plant) จัดว่าเป็นต้นไม้กลางคืน หรือต้นไม้ที่เป็น ประเภทอวบนํ้า ซึ่งจะมีการรักษานํ้า ให้เพียงพอในกระบวนต่าง ๆ และเป็น ต้นไม้ที่ปลูกในห้องนอนได้ ช่วยให้หลับสนิททุกคืน

จะเห็นได้ว่าเจริญได้ดี ในสภาพอากาศที่แห้งแล้ง โดยช่วงเวลากลางวัน สภาพอากาศนั้นมีความชื้นตํ่า อีกทั้งอุณหภูมิสูง ต้นไม้ที่เติบโตได้ดี ในพื้นที่แห้งแล้ง จะมีการปรับตัว เพื่อป้องกันการสูญเสียนํ้าจากใบ เรียกว่าเป็นการลดลักษณะของใบ ที่มีขนาดเล็กลง รวมถึงพื้นที่บนใบจะปิด ในตอนกลางวัน

ส่วนตอนกลางคืน ต้นไม้ในห้องนอน ที่อุณหภูมินั้นลดลง อีกทั้งมีความชื้นสูง บนใบพืชจะเปิดขึ้น เป็นการรับก๊าซ CO2 แล้วดึงก๊าซมาเปลี่ยน ให้เป็นกรดมาลิกและซิตริก ซึ่งจะเก็บอยู่ที่เวคิลโอล

หากจะอธิบายให้เห็นภาพ ก็คือ พืชประเภทนี้จะปิดปากใบตอนกลางวัน และเปิดปากใบเพื่อรับก๊าซ CO2 และคายความชื้น กับออกซิเจนตอนกลางคืน ถึงว่าสลับกระบวนการกับพืชชนิดอื่น ๆ

และก๊าซ CO2 ที่มาจากการสังเคราะห์ จากแสงในต้นไม้ประเภท CAM นั้นมีอยู่จำนวนน้อยมาก จึงทำให้หายกังวล ถ้าหากจะวางต้นไม้ ในห้องนอนได้ ต้นไม้ชนิด CAM Plant ที่สามารถวางได้ในห้องนอน อย่าง กล้วยไม้ซึ่งมีอยู่หลายสายพันธุ์ มีทั้งสีดอก และลวดลายจำนวนมาก อีกทั้งยังสวยงาม ดูแลง่าย

หากออกดอกบานแล้ว สามารถอยู่ได้ทนยาวนาน ควรจะปลูกลงกระถาง วางตกแต่งภายในบ้าน เป็น ต้นไม้ในห้องนอน หรือจะปลูกไว้รอบ ๆ บ้านเกาะกับต้นไม้ใหญ่ เพื่อประดับสวน ไม่เพียงแค่ความสวยแล้ว กล้วยไม้หวายยังมีจุดเด่น ก็คือ รากอากาศที่สามารถซับคาร์บอนไดออกไซด์ อีกทั้งยังคายออกซิเจน ได้ในช่วงกลางคืน

ต้นไม้ในห้องนอน ซึ่งในช่วงกลางวัน นั้นจะกลับกัน ก็คือ ดึงออกซิเจนเข้ามา แต่จะปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ ถือว่าเหมาะแก่การปลูก ไว้อยู่ที่ห้องนอน อีกทั้งยังมีความพิเศษ เรื่องการซับสารพิษ เช่น แอลกอฮอล์ อาซีโตน คลอโรฟอร์ม และฟอร์มัลดิไฮด์ได้

ต้นไม้ในห้องนอน

ส่วนทางด้านกล้วยไม้ บ้านและสวน สายพันธุ์ฟาแลนนอปซิส มีมากถึง 70 ชนิด ชื่อก่อนหน้านี้เป็นภาษากรีกเรียกว่า ฟาไลนา (phalaina) ที่แปลว่า “ผีเสื้อกลางคืน” และคำว่า ออปซิส (opsis) แปลว่า “เหมือน” เนื่องจากมีรูปลักษณ์ของดอก ที่คล้ายกับผีเสื้อกลางคืน กล้วยไม้สายพันธุ์นี้ ได้รับการขนานนามว่า เป็นกล้วยไม้ผีเสื้อกลางคืน (Moth orchids)

กล้วยไม้ฟาแลนนอปซิส มีจุดเด่นก็คือ เป็นรากอากาศที่สามารถซับ คาร์บอนไดออกไซด์ อีกทั้งยังปล่อยออกซิเจน ช่วงเวลากลางคืน ส่วนช่วงกลางวันนั้นจะกลับกัน ก็คือสามารถซับออกซิเจนและปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ อีกทั้งยังมีกระบวนการ ซับสารพิษ เช่น แอลกอฮอล์ อาซีโตน คลอโรฟอร์ม และฟอร์มัลดิไฮด์ได้ดีอีกด้วย

ลิ้นมังกรจัดว่าเป็นต้นไม้ที่อยู่ในประเภท CAM Plant ที่จะปล่อย O2 และซับ CO2 ในช่วงกลางคืน ถือว่าสมควรที่จะ เอามาวางในห้องนอน หรือห้องนั่งเล่น ซึ่งจะสามารถฟอกอากาศ และเพิ่มจำนวนออกซิเจน ภายในบ้านได้อีกด้วย อีกทั้งยังมีจุดเด่น ที่จะดูดซับสารพิษอย่าง FM, TCE และเบนซีน ได้ในจำนวนที่มาก

ว่านหางจระเข้ ถือว่าคือพืชอวบน้ำ อีกประเภทหนึ่ง ที่มักจะเห็นปลูกอยู่ตามบ้าน ว่านหางจระเข้ไม่เพียงแค่มีสรรพคุณ ช่วยการลดบวม สมานแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวก ได้ดีอย่างยิ่ง ถือว่าเป็นพืชประเภท CAM ที่จะปล่อยออกซิเจนในช่วงกลางคืน

อีกทั้งมีจุดเด่น ที่ช่วยซับสารพิษ อย่าง ฟอร์มัลดีไฮด์ที่ความเข้มข้นต่ำได้ดี เรียกได้ว่าปลูกไว้แล้ว สามารถใช้ประโยชน์ ได้มากมายในต้นเดียว

ต้นไม้ในห้องนอน

ต้นไม้ที่อยู่ตามทะเลทราย มีอยู่มากมาย อย่าง พืชตระกูลกุหลาบหิน (Crassulaceae) พืชประเภทแคคตัส (Cactaceae) ที่รู้จักกันทั่วไปคือ กระบองเพชร ต้น Tillandsia และพืชที่เป็นประเภทสับปะรด ที่อยู่ในหมวด CAM Plants เช่นเดียวกันกับ พืชตระกูลแคคตัส ซึ่งต้นไม้เหล่านี้เป็นพืชอวบน้ำ มีความสามารถ กักน้ำไว้ได้ดี เป็น ต้นไม้ฟอกอากาศในห้องนอนไม่ชอบแดด 

ด้วยเหตุที่ว่า ไอเดียปลูกต้นไม้ในห้องนอน อย่ามองข้ามเรื่อง สภาพของพืชกลุ่มนี้ มักจะเจอกับปัญหากับ การขาดน้ำบ่อย ๆ ต้นไม้จึงสร้างกระบวนการ ที่เรียกว่าปิดปากใบ ในช่วงกลางวัน และเปิดปากใบช่วงเวลากลางคืน

เนื่องจากเป็นการป้องกัน การสูญเสียน้ำออกไป กับการคายน้ำ การฟอกอากาศ สามารถอธิบายได้ง่าย ๆ ก็คือ การที่ต้นไม้ดูดซับก๊าซ CO2 ที่มาจากสภาพแวดล้อม และคายออกซิเจนออกมา

ไม่เพียงแค่ ต้นไม้ตกแต่ง บ้านและสวน ที่กล่าวมานี้ ยังมีต้นไม้ประเภท CAM อื่น ๆ อย่าง ต้นชวนชม สับปะรด และอีกมากมาย ที่สามารถประยุกต์ ปลูกให้อยู่ในกระถาง วางตกแต่งภายในห้องได้ ดังนั้นหากคุณเข้าใจ และได้ศึกษาหาความรู้ จะยิ่งเข้าใจถึงวิธีการปลูกต้นไม้ในห้องต่าง ๆ ภายในบ้านได้ดียิ่งขึ้น

โดยเฉพาะในห้องนอน ที่คนส่วนใหญ่ นั้นรู้สึกกังวลที่จะ ปลูกต้นไม้ไว้ในนั้นแล้ว ส่งผลให้อากาศลดน้อยลง ขอบอกก่อนเลยว่า ควรจะทิ้งความคิดเดิม ๆ ไปได้เลย ที่สำคัญ ต้นไม้ในห้องนอน ฮวงจุ้ย ที่สำคัญอีกเรื่องนึงที่ไม่ควรมองข้าม

เนื่องจากเรื่องราว ที่ได้นำมาบอกเล่าวันนี้ คือหลักการเป็นประโยชน์อีกทั้งยังตอบโจทย์กับผู้คนชื่นชอบ และกำลังให้ความสนใจ ที่จะปลูกต้นไม้ ตกแต่งไว้ภายในห้องนอน ไม่ว่าจะด้วยเหตุผล อยากได้ความร่มรื่น สวยงาม หรือช่วยดูดซับสารพิษก็ตาม  

 

เรียบเรียงโดย อลิส