พระพุทธรูปพูดได้ ตำนานลึกลับพระพุทธรูปพูดได้ วัดศรีชุมจังหวัดสุโขทัย

พระพุทธรูปพูดได้

พระพุทธรูปพูดได้ ไขข้อสงสัย… ตำนานพระพุทธรูปพูดได้ มีจริงหรือไม่?

พระพุทธรูปพูดได้ วัดศรีชุม เป็นวัดที่มีความสำคัญ ที่มีอายุการสร้างวัดที่เก่าแก่มาก มีตำนานพูดถึงกันว่า เป็นวัดที่มีพระพุทธรูปพูดได้ ในช่วงสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มีการเล่าขานตำนานนี้ มาจากรุ่นสู่รุ่น

จนมาถึงปัจจุบัน เป็นวัดที่ตั้งอยู่ ในบริเวณของโบราณสถาน ในเขตอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมที่สำคัญ ภายในวิหารของวัด เป็นที่ประดิษฐาน ของพระพุทธรูปขนาดใหญ่

ที่รังสรรค์สร้างขึ้น ด้วยศิลปะแบบสุโขทัยที่งดงาม จนกลายเป็นจุดหมายปลายทาง ที่สำคัญแห่งหนึ่ง ของนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ที่มีโอกาสแวะเวียน ไปยังเมืองสุโขทัย ภายในตัววัดนั้น มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค์ใหญ่

พระอจนะ

เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย มีพระนามว่า พระอจนะ เป็นพระพุทธรูป ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ประจำวัด ประดิษฐานอยู่ในมณฑป อายุการสร้างที่มีความยาวนานเก่าแก่ ทำให้พังทลายเสียหายไปหมด 

คงเหลือไว้แต่ร่องรอยความเก่าแก่ ตำนานวัดศรีชุม พระพุทธรูปพูดได้ ตำนานของพระพุทธรูปพูดได้นั้น ต้องย้อนไปในช่วงรัชสมัย ของสมเด็จพระนเรศวร ซึ่งเป็นกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา 

ตำนานพระพุทธรูปพูดได้นั้น ต้องย้อนไปในช่วงรัชสมัยของสมเด็จพระนเรศวร

ในครั้งที่พระองค์ ได้ทรงยกทัพไปปราบกบฏ ที่เมืองสวรรคโลก พระองค์ได้ทรงหยุดพัก และชุมนุมที่วัดศรีชุม เพื่อการรบในครั้งนั้น เป็นการรบระหว่างคนไทยด้วยกัน ทำให้ทหารที่เดินทางมานั้น ไม่มีกำลังใจในการต่อสู้ ทำให้พระนเรศวร จำเป็นต้องออกอุบาย เพื่อให้ทหาร มีกำลังใจในการสู้รบ

เหตุการณ์ประหลาด

โดยการให้คน ขึ้นไปหลบหลังช่องเล็ก ๆ ข้างหลังพระพุทธรูป และทำการเปล่งเสียงเพื่อให้เป็นขวัญและกำลังใจของทหาร โดยเสียงที่เปล่งออกมาในสถานที่เช่นนั้น จึงทำให้เสียงเกิดความก้องกังวานเหมือนกับการให้พรของพระจริง ๆ นั่นคือที่มาของ พระพุทธรูปพูดได้นั่นเองค่ะ

แต่ในความเป็นจริงแล้ว สิ่งที่หลายคนเข้าใจว่า เป็นเสียงของพระพุทธรูปนั้น เป็นกุศโลบาย อันชาญฉลาดของพระนเรศวร นั่นเองค่ะ คนบางกลุ่ม ที่เพียงได้ยินว่า เป็นตำนานเล่าขานกันมา ก็เล่ากันปากต่อปาก

โดยไม่รู้ถึง ต้นสายปลายเหตุที่แท้จริง จึงทำให้คนที่ฟัง คิดไปต่าง ๆ นา ๆ ว่าพระพุทธรูปพูดได้นั้นหมายถึง พระพุทธรูปที่เป็นรูปปั้นพูดได้ จนเกิดเป็น เหตุการณ์ประหลาด ที่น่ากลัวมากกว่าที่จะจดจำ