สมาธิ การนั่งสมาธิ ให้ประโยนช์กับเราหลาย ๆ อย่าง และยังช่วยลดความเครียดได้อีกด้วย

สมาธิ

สมาธิ อาณาปานสติ การทำสมาธิแบบกำหนดลมหายใจ ให้จิตรู้เพียงลมหายใจเข้าออก !

สมาธิ การนั่งสมาธินั้น มีประโยชน์หลายอย่าง สมาธิ ประโยชน์ ทำให้จิตใจเราสงบ ลดความเครียด ใจมีความสุขมากขึ้น สมาธิคือ ความตั้งมั่นแห่งจิต และการ นั่งสมาธิ ก็ยังได้อะไรบางอย่าง ที่เราไม่คาดคิด

เช่น อุปการะสมาธิ เป็นสมาธิพิเศษ เป็นสมาธิ ที่ทำให้ผู้ปฎิบัติ มีอภิญญา มีพลังจิต ที่จะสามารถ อ่านวาระจิตผู้อื่นได้ หรือสามารถติดต่อ กับเหล่าดวงวิญญาณได้

ตัวอย่างเช่น เมื่อครั้งพระพุทธเจ้า เวลาจะแสดงธรรม ให้แก่ผู้กายทิพย์ อาทิเช่น เทวดา พญานาค เป็นต้น ก็ต้องใช้สมาธิรูปแบบนี้ ส่วนใครที่จะได้อภิญญา หรือญาณขั้นนี้มานั้น ก็ขึ้นอยู่กับ บุญวาสนาด้วย ตัวอย่าง มีให้เราเห็นกันมากมาย ในชาวพุทธเราเกจิอาจารย์ดัง ๆ หลายท่าน ก็สามารถทำได้

สมาธิ

เคยมีคนไม่เชื่อ และมีผู้คนที่อยากจะลองของ ได้ขอให้เกจิอาจารย์ดังเหล่านั้น แสดงให้เห็น ซึ่งผู้ที่อยากจะขอลอง จะนั่งถามพระอาจารย์ในใจ จากนั้นขอให้พระอาจารย์ ตอบออกมาเป็นเสียงพูด

โดยการสนทนา ในครั้งนั้น กินเวลายาวนาน กว่าสองชั่วโมง ที่คนหนึ่งถามตอบในใจ ส่วนอีกคนหนึ่งถามตอบ เป็นเสียงออกมา โดยธรรมชาติของมนุษย์เรา บวกกับยุคสมัย ที่เจริญแล้ว

มันเป็นธรรมดา ที่ผู้คนจะไม่ค่อยเชื่อ เรื่องเหล่านี้ จนกว่าจะได้เจอกับตัวเอง ถึงจะเชื่อ พอเจอกับตัวเองไปเล่าต่อ คนที่ฟัง ก็ยังคงยังไม่เชื่ออีกตามเคย สมาธิกับสุขภาพ เป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกัน ถ้าเราไม่มีสมาธิ จิตมักปรุงแต่ง ทำให้เกิดความเครียดได้ง่าย และความเครียด ส่งผลต่อร่างกายเราอย่างแน่นอน !

นำเสนอบทความโดย : MP