สังคมไทย และปันหาของสังคมที่มีมา อย่างยาวนาน ! อาจจะแก้ไขมันได้

สังคมไทย

สังคมไทย และปัญหาที่อยู่กับสังคมไทยเรา มาอย่างยาวนาน ยากที่จะแก้ไข !

สังคมไทย ประเด็นปัญหาสังคม ในปัจจุบัน ที่มันมีมาหลายเรื่องราว หลากหลายมุมมอง หลายมิติ และเราทุกคนต้องช่วยกันแก้ นี้คือ โครงสร้างของสังคมไทย ถ้าเราพูด ปัญหาสังคมไทย เราคงนึกขึ้นมาในหัว หลายเรื่องกันเลยใช่ไหมครับ !

วันนี้เราจะลองมาดูกันว่า สังคมบ้านเรา มีปัญหาในเรื่องใดบ้าง ไม่ว่าจะเป็น ปัญหาเศรษฐกิจ โดยสถานการณ์ด้าน covid ที่ส่งผลกระทบทุกชนชั้น ปัญหาความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลต่อบุคคล ที่การเติบโตหรือว่า เผชิญกับประสบการณ์ ในสภาพแวดล้อม ที่ต่างกันมา

และ ลักษณะสังคมไทย ที่ยังยึดติดกับคำว่า อาบน้ำร้อนมาก่อน ทั้งที่เด็กรุ่นใหม่ โตมากับความรู้ และความเข้าใจใหม่ ๆ ช่องว่างระหว่างวัย ก็เป็นตัวสำคัญ ที่เกิดปัญหา ระหว่างคนได้ สังคมไทยในปัจจุบัน 2564 ปัญหาความยากจน เศรษฐกิจที่ตกต่ำ และปัญหาการว่างงาน

สังคมไทย

ปัญหาด้านการเมือง เป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ ระหว่างกลุ่มต่อกลุ่ม เกี่ยวข้องกับคนทุกชนชั้น ปัญหาสิ่งแวดล้อม ที่ดูแย่ลงทุกวัน แน่นอนว่าทุกปัญหา เราไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ด้วยตัวเราคนเดียว

สิ่งที่สำคัญ ผมคิดว่าทุกปัญหา ล้วนเกิดขึ้นจากความคิด ที่แตกต่างกันมากเกินไป ของคนไทย ความคิดและความเชื่อนั้นทรงพลัง มันทำอะไรได้หลายอย่างกว่าที่เราคิด ถ้าเราอยากหรือคิดที่จะเปลี่ยนแปลง ผมคิดว่า เราควรที่จะต้องเปลี่ยนกัน ที่ความคิดก่อนเลย เป็นอันดับแรก

เพราะเมื่อไหร่ ที่วิธีคิดเราถูกต้อง การกระทำของเราก็จะถูก ต้องตามไปด้วย ผู้นำทางความคิด ก็มีส่วนสำคัญ ที่จะผลักดันเด็กรุ่นใหม่ ให้เปลี่ยนวิธีคิด และทุกคนต้องช่วยกัน ปัญหาทุกอย่างจะคลี่คลายลงได้ครับ !

นำเสนอบทความโดย : MP