ฮวงจุ้ยบันได เราควรจะวางตำแหน่งของบันไดอย่างไร จึงจะเรียกได้ว่าเป็นฮวงจุ้ยที่ดี

ฮวงจุ้ยบันได

ฮวงจุ้ยบันได ตำแหน่งของบันไดที่อยู่ภายในบ้านถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอีกเรื่องหนึ่งตามศาสตร์ฮวงจุ้ย ควรที่จะอยู่ในตำแหน่งใดถึงจะเรียกว่าดี 

ฮวงจุ้ยบันได

ฮวงจุ้ยบันได ถ้าหากว่าเราจะพูดถึง ในเรื่องของบันได ในทางศาสตร์ของฮวงจุ้ยแล้วนั้น ก็จะได้ความหมายว่า บ้านและสวน บันไดคือจุดเชื่อมโยงแห่งพลังชี่ ในแต่ละชั้นของบ้าน

อีกทั้งบันได ก็ยังเป็นสิ่งที่ทำให้ เกิดการไหลเวียน ของพลังงานที่ดี ที่มีอยู่ภายในบ้านอีกด้วย ฮ วง จุ้ย บันไดบ้าน กี่ขั้น ดี ซึ่งแน่นอนว่า ถ้าหากว่าเรา วางตำแหน่งของบันได ที่อยู่ไหนบ้าน หรือในตัวอาคาร ผิดแปลกไปจากหลักของฮวงจุ้ย ที่ถูกต้องแล้วล่ะก็ 

 ตำแหน่งของบันได ที่อยู่แบบผิดที่ผิดทาง ก็ย่อมที่จะส่งผล กระทบในทางลบ ให้กับผู้ที่อยู่อาศัย ภายในทุกคนอย่างแน่นอน แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าหากว่าบันได ถูกวางเอาไว้ ในตำแหน่งที่ เป็นสิริมงคล วิธีแก้ฮวงจุ้ยบันไดบ้าน ก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริม ให้ทุกคนที่อาศัยอยู่ภายใน มีความเจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้าในอาชีพการงานได้อีกด้วย

สำหรับในเรื่องของบันไดบ้าน ข้อห้ามบันไดบ้าน ในความหมายทางฮวงจุ้ย ก็จะถือว่าเป็น ทางเดินของมังกร ซึ่งบันไดเป็นสิ่งที่ ไม่ควรจะอยู่ในตำแหน่ง ที่ตรงกันกับ ฮวงจุ้ย ประตูทางเข้าบ้าน เพราะจะทำให้พลังงานที่ดี ที่มีอยู่ภายในบ้าน ไม่สามารถที่จะไหลเวียน ได้อย่างสะดวก

ซึ่งบันไดที่มีลักษณะเช่นนี้ ตามหลักศาสตร์ของฮวงจุ้ย บันไดบ้าน คนรวย ได้มีการอธิบายเอาไว้ว่า ทุกคนที่อาศัยอยู่ภายในจะเก็บเงินกันไม่อยู่ เป็นอาการขัดทรัพย์ ที่เรียกได้ว่าสามารถหามาได้มากเท่าไหร่ ก็มีความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่าย ออกไปมากเท่านั้น 

อีกทั้งบันไดที่ดี ก็ไม่ควรที่จะอยู่ ในตำแหน่งกลางบ้าน ซึ่งศาสตร์ทางฮวงจุ้ย ถือว่าตำแหน่งนี้ เป็นจุดที่เป็นหัวใจสำคัญของบ้าน จึงไม่ควรที่จะมีวัตถุอะไร ไปวางกีดขวางโดยเด็ดขาด 

เพราะเนื่องจากว่า หากบ้านหลังไหน มีบันไดอยู่ในตำแหน่งดังกล่าว ก็จะทำให้ผู้ที่อยู่อาศัย กลายเป็นคนที่อยู่ไม่ติดบ้าน ต้องมีเรื่องให้ออกเดินทางออกจากบ้านอยู่ตลอดเวลา

และเนื่องจากตำแหน่งดังกล่าว เป็นตำแหน่งที่เป็นหัวใจของบ้าน ก็ยังจะมีความเสี่ยง ที่ผู้ที่เป็นเจ้าของบ้าน อาจจะเป็นโรคหัวใจได้อีกด้วย @UFA-X10

Artist Em