ฮาลาล ความหมายที่แท้จริง ของฮาลาล มาจากไหนและสำคัญอย่างไร ?

ฮาลาล สัญลักษณ์สำหรับชาวมุสลิม มาจากไหนและสำคัญอย่างไร … Continue reading ฮาลาล ความหมายที่แท้จริง ของฮาลาล มาจากไหนและสำคัญอย่างไร ?

สังคมไทย และปันหาของสังคมที่มีมา อย่างยาวนาน ! อาจจะแก้ไขมันได้

สังคมไทย และปัญหาที่อยู่กับสังคมไทยเรา มาอย่างยาวนาน ยา… Continue reading สังคมไทย และปันหาของสังคมที่มีมา อย่างยาวนาน ! อาจจะแก้ไขมันได้

สมาธิ การนั่งสมาธิ ให้ประโยนช์กับเราหลาย ๆ อย่าง และยังช่วยลดความเครียดได้อีกด้วย

สมาธิ อาณาปานสติ การทำสมาธิแบบกำหนดลมหายใจ ให้จิตรู้เพี… Continue reading สมาธิ การนั่งสมาธิ ให้ประโยนช์กับเราหลาย ๆ อย่าง และยังช่วยลดความเครียดได้อีกด้วย

คำสอนของพระเยซู ที่ช่วยฟื้นฟูชีวิตให้ดีขึ้น

คำสอนของพระเยซู รวมหลักคำสอนของพระเยซูคริสต์ ที่ช่วยให้… Continue reading คำสอนของพระเยซู ที่ช่วยฟื้นฟูชีวิตให้ดีขึ้น